Zgłoszenia

Aby wziąć udział w festiwalu należy pobrać i wypełnić formularz zgłoszenia,

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 

 

a następnie wysłać go na adres:

festiwal.zielenski@gmail.com

 

Reklamy