Mikołaj Zieleński – Utwory

Mikołaj Zieleński urodził się ok. 1550 r. w Warce nad Pilicą. Data śmierci określana jest około 1615 r. Działał na przełomie XVI i XVII wieku. Był kompozytorem łączącym elementy renesansowej polichóralności oraz barokowej monodii akompaniowanej.

Od około 1608 roku był organistą oraz dyrygentem kapeli prymasa Wojciecha Baranowskiego w Łowiczu. Przypuszczalnie dzięki jego wsparciu Mikołaj Zieleński w 1611 roku wydał w Wenecji w drukarni Jacoba Vincentiusa dwa zbiory utworów kościelnych: „Offertoria totius anni” (56 utworów w stylu polichóralnym, kompozycje siedmio- lub ośmiogłosowe na dwa chóry z towarzyszeniem organów, mi. in. „Magnificat”) oraz „Communiones totius anni” (utwory solowe, jak i duety, tercety, oraz komunie cztero- i pięciogłosowe z towarzyszeniem organów, ale także innych instrumentów, jak skrzypce, puzony, m. in. Laetentur coeli, O gloriosa Domina, Viderunt omnes fines terre, Vox in Rama.

Reklamy