O Festiwalu

Pobierz regulamin:

 REGULAMIN

 

II Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej im. Mikołaja Zieleńskiego w Łowiczu

Łowicz, 27-28 października 2018 r.

Festiwal ma charakter konkursu chóralnego ocenianego przez jury, który odbędzie się w dniu 27 października 2018 r. (sobota) wraz z koncertami towarzyszącymi wybranych chórów, prezentowanymi w obiektach sakralnych Łowicza oraz Ziemi Łowickiej
w dniu 27 i 28 października 2018 r. (niedziela).

 

Patronat:  Diecezja Łowicka

Partnerzy organizacyjni:

Urząd Marszałkowski w Łodzi

Urząd Miasta Łowicza

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Parafia Katedralna w Łowiczu

Muzeum w Łowiczu

Łowickie Towarzystwo Muzyczne im. Mikołaja Zieleńskiego

Zespół Szkół Pijarskich Królowej Pokoju w Łowiczu

 

Cele festiwalu:

– prezentacja dorobku artystycznego chórów i zespołów wokalnych.

– popularyzacja twórczości wybitnego polskiego kompozytora baroku Mikołaja

Zieleńskiego.

– konfrontacja osiągnięć, wymiana doświadczeń pomiędzy chórami i dyrygentami.

– doskonalenie poziomu wykonawczego zespołów chóralnych.

– promocja miasta Łowicza i Ziemi Łowickiej.

 

Rodzaje uczestnictwa w festiwalu:

Zespoły wokalne i chóry mogą wziąć udział w Festiwalu w trzech różnych formach:

– udział w konkursie oraz w występach festiwalowych

–  udział tylko w konkursie

–  udział tylko w występach festiwalowych

 

Kategorie konkursu:

Kategoria A. Chóry mieszane

Wykonanie 3-4 utworów a cappella, w tym:

– obowiązkowo jeden utwór sakralny Mikołaja Zieleńskiego lub utwór sakralny        innego polskiego kompozytora z okresu renesansu lub baroku

– jeden utwór sakralny polskiego kompozytora z dowolnego okresu

– jeden utwór dowolny powstały w XX lub XXI wieku

– ewentualnie jeden utwór dowolny

Łączny czas trwania utworów do 15 minut.

 

Kategoria B. Chóry jednorodne

Wykonanie 3-4 utworów a cappella, w tym:

– obowiązkowo jeden utwór sakralny polskiego kompozytora

– jeden utwór sakralny dowolnego kompozytora powstały w XX lub XXI wieku

– jeden lub dwa utwory dowolne

Łączny czas trwania utworów do 15 minut.

 

Kategoria C. Zespoły wokalne (do 12 osób)

Wykonanie 3-4 utworów a cappella, w tym:

– obowiązkowo jeden utwór sakralny Mikołaja Zieleńskiego lub utwór sakralny innego polskiego kompozytora z okresu renesansu lub baroku

– jeden utwór sakralny polskiego kompozytora z dowolnego okresu

– jeden utwór dowolny powstały w XX lub XXI wieku

– ewentualnie jeden utwór dowolny

Łączny czas trwania utworów do 15 minut.

 

Nagrody główne:

Nagroda Główna Grand Prix – dla najlepszego chóru Festiwalu

Dyplomy w każdej kategorii:

Złoty dyplom  91 – 100 pkt.

Srebrny dyplom 81 – 90 pkt.

Brązowy dyplom 71  – 80 pkt.

 

Nagrody dodatkowe:

– nagroda za najlepsze wykonanie utworu Mikołaja Zieleńskiego

– nagrody specjalne (np. dla najlepszego dyrygenta itp.)

– nagrody pieniężne i rzeczowe (w zależności od możliwości finansowych)

Planowana suma nagród ok. 10 000 PLN

Jury ma prawo do innego niż przewiduje regulamin podziału nagród.

Informacje organizacyjne:

 

Jury oceniające konkurs chóralny złożone będzie z wybitnych postaci polskiej chóralistyki.

Udział w Festiwalu nie wymaga opłaty akredytacyjnej.

Koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia pokrywają zespoły.

Biuro konkursowe oraz sale przygotowań do konkursu: Zespół Szkół Pijarskich Królowej Pokoju w Łowiczu, ul. Pijarska 2

Miejsce przesłuchań konkursowych: Sala barokowa Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek 5

Koncert galowy: Bazylika Katedralna w Łowiczu, Stary Rynek 24/30

 

 

Formularz zgłoszenia przesyłać na adres internetowy: festiwal.zielenski@gmail.com

Strona Festiwalu: festiwalzielenski.wordpress.com

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych do 15 września 2018 r.

 

Komitet organizacyjny

II Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chóralnej

im. Mikołaja Zieleńskiego w Łowiczu,

27-28.10.2018 r.

 

Reklamy